Aplikace pro importování fotografií a vzdálené snímání pro chytré telefonyOlympus Image Share (OI.Share) - Smartphone app

Olympus Image Share (OI.Share) je aplikace, která je potřebná pro bezdrátové importování fotografií pořízených fotoaparátem Olympus. Kromě importování fotografií můžete svůj chytrý telefon využívat také jako dálkové ovládání pro vzdálené snímání. Díky této aplikaci pro chytré telefony je fotografování mnohem pohodlnější než kdykoli před tím a nabízí nové možnosti používání vašeho fotoaparátu.

Fotografie můžete snadno importovat do svého chytrého telefonu

Pomocí aplikace OI.Share si můžete prohlížet fotografie uložené ve fotoaparátu a importovat je do svého chytrého telefonu. Stačí na fotoaparátu předem vybrat fotografie, které chcete sdílet (příkaz sdílení), a ty se po připojení k chytrému telefonu přes Wi-Fi automaticky importují. Máte-li fotoaparát s Bluetooth a podporou Wi-Fi, můžete aplikaci OI.Share používat k pohodlnějšímu importování fotografií.

Při používání s fotoaparátem s podporou Wi-Fi

Při používání s fotoaparátem s Bluetooth a podporou Wi-Fi

Dva režimy vzdáleného snímání

S funkcí dálkového snímání můžete využívat živý náhled snímků na displeji svého chytrého telefonu a při tom používat techniky snímání s živým náhledem a se vzdáleným ovládáním závěrky můžete upravovat nastavení snímání na fotoaparátu a chytrý telefon používat k aktivování závěrky.

Živý náhled

Vzdálené ovládání závěrky

Výuková videa k používání fotoaparátu vás naučí využívat techniky snímání

Snadno srozumitelná výuková videa k používání fotoaparátu vás naučí, jak vytvořit nádherný bokeh, jak používat umělecký filtr a další techniky snímání. Můžete si také prohlédnout příručku k fotoaparátu.

  • Podporováno pouze u některých modelů.

Snadné připojení

Abyste připojili svůj fotoaparát a chytrý telefon, stačí naskenovat QR kód zobrazený na LCD displeji fotoaparátu s aplikací OI.Share. A to je vše, co k nastavení potřebujete.

  • Fotoaparát, jehož QR kód je naskenován, bude zaregistrován v aplikaci.
  • Chcete-li připojit další fotoaparát, musíte zopakovat krok se skenováním QR kódu.

Kompatibilita

Podporovaný OS iOS:11.0~12.0 Android:5.0~9.0
Fotoaparáty s Bluetooth a podporou Wi-Fi OM-D E-M1X, OM-D E-M5 Mark III, Pen E-PL9
Fotoaparáty s podporou Wi-Fi OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1, OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10 Mark III, OM-D E-M10 Mark II, OM-D E-M10, Pen-F, Pen E-P5, Pen E-PL8, Pen E-PL7, Tough TG-6, Tough TG-5, Stylus TG-4 Tough, Stylus TG-Tracker, Stylus TG-3 Tough, Stylus TG-870 Tough, Stylus TG-860 Tough, Stylus 1s, Stylus 1, Stylus SH-3, Stylus SH-2, Stylus SH-1
  • Nelze zaručit, že tato aplikace bude fungovat na všech chytrých telefonech a tabletech. Dostupné funkce se mohou lišit podle typu fotoaparátu.
  • Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.
  • Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační známka společnosti Wi-Fi Alliance.
  • Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost OLYMPUS CORPORATION je používá na základě licence.
  • iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. registrovaná ve Spojených státech amerických.
  • App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.
  • Android a Google Play jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.