En smarttelefonapp med användbara verktyg som bildöverföring, bildmanipulering och en fjärrkontrollOM Image Share (OI.Share) - Smartphone app

OM Image Share (OI.Share) är en app som krävs för att trådlöst importera foton som tagits med en OM SYSTEM-kamera. Utöver att importera foton kan du använda din smarttelefon som en fjärrkontroll för fjärrfotografering. Du kan även manipulera bilder och lägga till platsinformation på sparade bilder. Bildmanipuleringen innehåller grundläggande redigeringsmöjligheter som exponeringskompensering, men även funktioner som förhöjer uttrycket, som Konstfilter och Färgskapare. Tack vare denna smarttelefonapp blir fotograferingen roligare än någonsin och dessutom erbjuder den nya sätt för dig att använda din kamera.

Importera foton enkelt till din smarttelefon

Med OI.Share kan du visa foton som finns på kameran och importera dem till din smarttelefon. Välj bara vilka foton du vill dela i förväg i kameran (Delningsorder) för att skicka ett Delningsorder-meddelande till en smarttelefon. Med en kamera som är redo för Bluetooth och Wi-Fi är OI.Share allt du behöver för att importera foton på ett bekvämt sätt.

Vid användning med en kamera som är redo för Wi-Fi

Vid användning med en kamera som är redo för Bluetooth och Wi-Fi

Två lägen för fjärrfotografering

När du använder dig av fjärrfotografering kan du visa realtidsbilder på din smarttelefons skärm samtidigt som du använder fotograferingstekniker i Realtidsbild. I Fjärravtryckare kan du ändra fotograferingsinställningarna på kameran samtidigt som du använder din smarttelefon för att aktivera avtryckaren.
Vid användning av Realtidsbild kan kamerainställningarna ändras från din smarttelefon.

Realtidsbild

Fjärravtryckare

Camera How To erbjuder fotograferingstekniker med instruktionsvideor

Camera How To visar i enkla videor hur du får till en vacker bokeh, använder Konstfilter och andra fotograferingstekniker. Du kan också läsa kamerans handbok.

 • Stöds endast på vissa modeller.

Enkel anslutning

Du kan ansluta kameran till din smarttelefon genom att skanna QR-koden som visas på kamerans LCD-skärm med OI.Share. Det är allt du behöver för göra en komplett konfiguration.

 • Kameran vars QR-kod du skannar registreras i appen.
 • Om du vill ansluta en annan kameran måste du skanna en ny QR-kod.

Funktion för att lägga till platsinformation

Visa bilder och spåra data på din smarttelefon

Under resan kan du skicka kamerans spårningsdata via Wi-Fi till din smarttelefon, då visas spårningsdata tillsammans med bilder vilket gör dem lätta att identifiera.

 • Visning av filmer och data gällande höjd/djup kan endast användas tillsammans med kompatibla kameror. Kompatibla kameror OM-D E-M1X, TG-6, TG-5, TG-Tracker, TG-870, TG-860

Lägg till platsinformation

Genom att helt enkelt överföra GPS-loggen som registrerats med en smartphone till kameran, kan platsinformation läggas till de tagna fotona med en kompatibel kamera med inbyggt Wi-Fi.
Du kan lägga till platsinformation när du fotograferar på OM-1 via Bluetooth.

Populära fotoredigeringsfunktioner

Även Avdisa, Tydlighet och Korrigering av perifert ljus som införlivats i OM Workspace finns tillgängliga.

Originalbild

Med Avdisa tillämpat

Andra funktioner

SignaturDu kan lägga till en signatur antingen som handskrift eller med blockbokstäver. Du kan även välja att lägga till information om kamerainställningarna i fotot.

Klippning och rotationKlipp motiven för närbilder och rotera fotot till den vinkel du önskar.

Kompatibilitet

Operativsystem som stöds iOS: 14.0 – 16.x / iPadOS: 14.0 – 15.x / Android: 8.0 – 13.x
Kameror som är redo för Bluetooth och Wi-Fi OM-1, OM-5, OM-D E-M1X, OM-D E-M1 Mark III, OM-D E-M5 Mark III, OM-D E-M10 Mark IV, PEN E-P7, PEN E-PL10, PEN E-PL9
Kameror som är redo för Wi-Fi OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1, OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10 Mark III/S, OM-D E-M10 Mark II, OM-D E-M10, PEN-F, PEN E-P5, PEN E-PL8, PEN E-PL7, Tough TG-6, Tough TG-5, Stylus TG-4 Tough, Stylus TG-Tracker, Stylus TG-3 Tough, Stylus TG-870 Tough, Stylus TG-860 Tough, Stylus 1s, Stylus 1, Stylus SH-3, Stylus SH-2, Stylus SH-1
 • Det är inte garanterat att denna app fungerar på alla smarttelefoner och surfplattor. Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på din kamera.
 • Wi-Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
 • Ordmärket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av OM Digital Solutions CORPORATION sker under licens.
 • iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. registrerat i USA.
 • iPadOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
 • App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
 • Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
 • ART FILTER är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör OM Digital Solutions Corporation.
 • Foton är endast för illustrerande syften.
 • Skärmbilder på skärmen är kompositbilder.
 • Specifikationer kan ändras utan förbehåll.