Change Language|Polish

OM
Workspace

Omówienie

Oprogramowanie OM Workspace jest pełne funkcji, które spełniają wymagania profesjonalnych fotografów, w tym konfigurowalny układ ekranu i szybki podgląd plików RAW, dzięki czemu wspiera różne style przepływów pracy w fotografii.

Wydajne wsparcie przy wybieraniu danych zdjęć

Wyświetlanie grup zdjęć sekwencyjnych

Nowa funkcja wyświetla teraz zdjęcia wykonane w trybie sekwencyjnym pogrupowane według zwolnienia spustu migawki, co ułatwia przeglądanie zdjęć zawierających dużą liczbę sekwencyjnych ujęć.
Wystarczy włączyć opcję „Grupuj zdjęcia sekwencyjne”, aby wyświetlić grupy zdjęć wykonanych w trybie sekwencyjnym według kolejności zwalniania migawki lub sceny. Ta funkcja ułatwia wyszukiwanie określonych scen wśród zarejestrowanych obrazów.
Można również kliknąć przycisk > widoczny przy każdej grupie zdjęć sekwencyjnych, aby wyświetlić tylko wybraną grupę.

Analizator ostrości szybko ocenia ostrość na sekwencyjnie wykonanych zdjęciach

Analizator ostrości ocenia ostrość w każdej grupie zdjęć wykonanych w trybie fotografowania sekwencyjnego i sortuje je według poziomu ostrości.
Ta funkcja ułatwia sprawdzanie ostrości w dużych grupach zdjęć sekwencyjnych.
Oprócz oceny ostrości w ramce AF podczas fotografowania, możliwe jest również ustawienie pozycji i zakresu oceny ostrości w dowolnym miejscu na zdjęciu.
Analiza obrazu automatycznie śledzi określony punkt i zakres oceny, nawet jeśli obiekt przemieszcza się w kadrze.
Ocenianie obrazów za pomocą wyników oceny ostrości umożliwia filtrowanie i wyświetlanie obrazów według oceny, co ułatwia ich wybieranie.

Należy pamiętać, że obrazy są sortowane w kolejności według względnej oceny w grupie. Obrazy są sortowane nawet wtedy, gdy wszystkie są nieostre (rozmyte).
Obrazy są sortowane, nawet jeśli wszystkie są nieostre (rozmazane).

100% powiększenie za jednym kliknięciem

Jeśli chcesz sprawdzić ostrość lub przyjrzeć się innym szczegółom na zdjęciu, wystarczy, że klikniesz wybrany obszar – uzyskasz 100% powiększenie. Współczynnik powiększenia można modyfikować.

Ekran normalny

Ekran powiększony

Wybierz najlepsze ujęcie przy pomocy funkcji Podświetlarka

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie na ekranie kilku zdjęć jednocześnie. Wyświetlane obszary można zsynchronizować w celu powiększenia określonych fragmentów i ich porównania.

Pięć poziomów oceny

Oprogramowanie obsługuje pięć poziomów oceny, co pozwala na zestawianie danych na podstawie nadanej im wagi. Zdjęcia można filtrować według ich oceny.
Stosowane są również oceny ustawione w OM-1.

Zaawansowane przetwarzanie i edycja plików RAW na potrzeby profesjonalnej fotografii

Rozmaite funkcje edycji

Obrót/odwrócenie, przycinanie/korekta pochylenia, kompensacja ekspozycji, balans bieli, korekta koloru (nasycenie, jasność, odcień), przejrzystość, usuwanie zamglenia, krzywa tonalna (korekta poziomu), światła i cienie, kontrast, nasycenie koloru, korekta tonu, filtr artystyczny, filtry koloru, korekta zacienienia, korekta zniekształceń, kompensacja efektu rybiego oka, kompensacja efektu Keystone, ostrość, maska wyostrzająca, korekta czerwonych oczu, edycja filmów (łączenie, przycinanie, wyodrębnianie)
OM Workspace zawiera szeroką gamę funkcji edycji, które pozwalają nadać zdjęciom ostateczny szlif.

 • Do przetwarzania plików RAW uzyskanych za pomocą funkcji Zdjęcie o wys. rozdz. wymagany jest 64-bitowy system operacyjny i min. 8 GB pamięci.
 • Niektórych parametrów nie można użyć podczas przetwarzania plików RAW.
 • W zależności od warunków pracy przetwarzanie plików RAW może zająć więcej czasu niż inne opcje przetwarzania.

Szczegóły edycji mogą być automatycznie rejestrowane, kopiowane i wklejane

OM Workspace automatycznie rejestruje takie szczegóły przetwarzania plików RAW i edycji, jak dostosowanie balansu bieli czy edytowanie krzywej tonalnej. Umożliwia to łatwe przywrócenie oryginalnych ustawień. Można również kopiować i wklejać szczegóły edycji w wybranych zdjęciach. Dostępne są cztery ustawienia do zapisania ustawień z nazwami.

Skuteczna eliminacja szumów dzięki funkcji redukcji szumów wspomaganej przez SI

W celu zastosowania optymalnego poziomu redukcji szumów (NR) na zdjęciach wykonanych przy wysokich ustawieniach czułości wykorzystywana jest technologia głębokiego uczenia.
Funkcję NR można stosować na plikach RAW zarówno w OM-1, jak i w tradycyjnych modelach*1 w celu stworzenia zdjęć o niższym poziomie szumów.
W przypadku funkcji redukcji szumów wspomaganej przez SI można użyć poniższych parametrów.

 1. 1.Tryb: wybór priorytetu rozdzielczości lub redukcji szumów
 2. 2.Siła: dostosowanie poziomu redukcji szumów
 3. 3.Tłumienie nieprawidłowych kolorów
 4. 4.Tłumienie w ciemnych kolorach: redukcja szumów o niskiej częstotliwości w ciemnych częściach obrazu
 • 1 E-M1X, E-M1 Mark III, E-M1 Mark II, E-M5 Mark III
 • Ta funkcja nie oddziałuje na poniższe zdjęcia.
  1: Zdjęcia wykonane przy poziomie czułości niższym niż ISO 800
  2: Obrazy wykonane w trybie Live ND
  3: Zdjęcia wykonane w trybie wielokrotnej ekspozycji
  4: Zdjęcia utworzone przy użyciu funkcji scalania zdjęć w menu odtwarzania aparatu
 • Występują ograniczenia dotyczące komputerów, w których można korzystać z tej funkcji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tabeli zgodności.


 • Szczegóły
 • Uwaga: dane dostosowane do aparatu i programu należy pobrać w oprogramowaniu OM Workspace w menu [Help] > [Download AI Noise Reduction].

Szybkie przetwarzanie RAW dzięki funkcji przetwarzania plików RAW przez USB

Wystarczy podłączyć obsługiwany aparat do komputera przewodem USB, aby wykorzystać potężne możliwości wysokowydajnego procesora obrazu w aparacie do przetwarzania plików RAW.

W modelu OM-1 możliwe jest zastosowanie wszystkich parametrów przetwarzania RAW dostępnych w oprogramowaniu OM Workspace (z wyjątkiem redukcji szumów wspomaganej przez SI).

 • *1Obsługiwane aparaty: OM-1, E-M1X (oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.1 lub nowszej), E-M1 Mark III, E-M1 Mark II (oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.0 lub nowszej)
 • Funkcja przetwarzania plików RAW przez USB nie jest dostępna przy jednoczesnym podłączeniu dwóch aparatów.
 • Pliki RAW zarejestrowane w innym aparacie nie mogą być przetwarzane.

Podczas korzystania z M1X, M1 Mark III lub M1 Mark II

 • Zdjęcia w formacie RAW zapisane na karcie SD w podłączonym aparacie można również edytować w OM Workspace.
 • Obrazy są zapisywane w formacie JPEG.
 • Po przełączeniu na funkcję przetwarzania RAW przez USB ustawienia edycji nie są przenoszone.

 • Zdjęcia zamieszczono wyłącznie w charakterze ilustracji.
 • Zrzuty ekranu przedstawiają zdjęcia kompozytowe.
 • Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.